Legitimerad Psykoterapeut

För att bli legitimerad psykoterapeut krävs att du först har en grundläggande utbildning som socionom, psykolog, läkare, sjuksköterska eller annat likvärdigt yrke. Du ska ha genomgått en grundläggande psykoterapiutbildning på halvfart under fyra terminer (för psykologer och psykiatriker ingår detta i deras grundutbildning). Därefter behöver en läsa antingen på psykoterapeutprogrammet (3 år på universitet, halvfart) eller i privat regi.

Utbildningen innefattar fördjupad teori och handledning av terapier samt ett omfattande vetenskapligt arbete. Därefter kan en ansöka om att erhålla legitimation hos Socialstyrelsen. Legitimerad psykoterapeut är en skyddad yrkestitel till skillnad från terapeut.

Med legitimation kommer en kvalitetssäkring för dig som söker vård. Att vara legitimerad innebär en fortsatt granskning av Socialstyrelsen och en legitimation kan dras tillbaka om behandlingen som erbjuds inte följer forskningsetiska riktlinjer och beprövad erfarenhet. Detta är en trygghet för dig som får behandling hos en legitimerad psykoterapeut till skillnad från en terapeut.