Charlotta Nynäs

Har du mått dåligt ett tag? Problem som inte går över? Behöver du stöd i din föräldraroll? Lider du av stress, oro, sorg, ätstörning, tvångsproblematik, fobier, nedstämdhet eller kämpar med andra svårigheter? Eller önskar du helt enkelt någon att prata med om din livssituation? Oavsett orsak är du välkommen att höra av dig till mig och boka en tid för ett inledande samtal. Vi kan träffas i Göteborg, Stenungsund eller digitalt.

Jag är leg. psykoterapeut och specialiserad i kognitiv beteendeterapi (KBT). Jag har även utbildning i metoder som Acceptance and comittment therapy, Mindfulness och Dialektisk beteendeterapi. I samtal och behandling utgår vi alltid från dina önskemål, behov och mål. Vi undersöker dina tankar, känslor och beteendemönster för att få en bild av ditt mående och vad som kan behöva förändras. För mig är det viktigt att du känner dig trygg och respekterad när vi träffas. Jag vill möta dig med ett ödmjukt, öppet och genuint förhållningssätt.

Min erfarenhet är både bred och lång då jag arbetat inom området psykisk ohälsa i över 20 år. Förutom behandling har jag även arbetat med stöd till föräldrar som har barn med ADHD/ADD och/eller autism, social färdighetsträning, gruppbehandlingar vid depression/ångest, utbildningsinsatser samt utvecklingsfrågor.

Samarbetspartners:

BUP Spektrum | privat barnpsykiatri i Stenungsund

charlotta@kbtspektra.com

0702 – 814 218

Stenunge Allé 3, Stenungsund

Humanova, Södra Larmgatan 4, Göteborg

Varmt välkommen!