Vad är KBT terapi?

Vad är KBT?

KBT betyder kognitiv beteendeterapi och är en effektiv form av psykoterapi som främst fokuserar på hur våra tankar, känslor och beteenden ibland kan bli problematiska för oss i vårt mående. KBT utgår från inlärningsteori, vilket betyder att en tänker att alla beteenden har lärts in. Vi är nyfikna på din historia, dock fokuserar KBT mer på här och nu då vi försöker förstå hur inlärda beteenden påverkar dig idag. Har ett beteende en gång lärts in kan en med insikt och stöd lära om eller lära sig något nytt. I KBT är vi intresserade av vad som vidmakthåller ett problem och hur vi med hjälp av nya strategier kan förändra invanda tankemönster och beteende som står i vägen för att leva livet fullt ut. 

Hur går en KBT terapi till?

Vid första samtalet har vi ett kartläggande samtal tillsammans med dig/er. Terapiprocessen är ett ömsesidigt samarbete som bygger på respekt, där vi tillsammans är specialister, du på ditt liv och din psykoterapeut i KBT. När vi tillsammans har ringat in vad som blir problematiskt och ställer till det för dig, vilka konsekvenser det får och vad som vidmakthåller ditt beteende kan vi börja resan till ny inlärning. Tillsammans gör vi en behandlingsplan och sätter mål för behandlingen. 

Vanliga inslag i en KBT behandling är att du gradvis kommer få exponera dig för det som är svårt eller det du är rädd för. Det är först när du erfarit att det inte blir så hemskt som du tänkt att det kan ske en ny inlärning. Andra vanliga inslag är beteendeaktivering vilket innebär att hitta aktiviteter som hjälper dig att bli engagerad i ditt liv igen. Mellan varje samtal kommer du få olika hemuppgifter att arbeta med och det kommer att driva din process framåt.