Ätstörningar

En ätstörning kan drabba alla. Den kännetecknas av att tankar på mat, kropp och vikt tar upp stora delar av livet. Den kan utvecklas till ett allvarligt problem när du som drabbats försöker kontrollera din vikt genom att äta för lite eller äta stora mängder mat för att sedan kanske kräkas upp den eller aktivt laxerar dig. Eller att du tränar alldeles för mycket. En ätstörning kan också handla om att du helt tappat kontrollen över ditt ätande. 

Många med problem kring mat, kropp och vikt kan också vara väldigt självkritiska och ställa höga krav på sig själva. Ofta är problemen förenade med kontrollbehov, svårigheter med olika känslor, ångest och skam.

Du kan ha problem med ovanstående utan att du har en ätstörningsdiagnos. Det kan ändå vara ett stort lidande som påverkar dig och du kan behöva hjälp med detta. 

Ätstörningar kan alltså se ut på olika sätt och är komplexa problem. Varje person är unik och därför behöver behandlingen individanpassas. En ätstörning orsakar ofta ett stort lidande och är svår att bli av med om du inte får hjälp. KBT är en metod som har evidens för de flesta ätstörningar. För barn under 18 år är familjebehandling den metod som har bäst evidens.