Cathrine Apelqvist

Jag är Leg. psykoterapeut. Sedan min socionomexamen 2001 har jag arbetat med behandling av psykisk ohälsa hos barn, unga, vuxna och familjer. Ett meningsfullt yrke som jag älskar.  

Till mig är du välkommen att söka behandling för de flesta bekymmer så som exempelvis stress, ångest, oro, sorg eller relationsbekymmer. Tre områden som ligger mig extra varmt om hjärtat är könsidentitet, tvångsproblematik och vulvasmärta. 

Jag är mån om att du ska känna dig trygg hos mig. Den vanligaste gången är att vi reflekterar bakåt och stannar upp för att utforska nuet, allt för att söka förändring framåt. Tillsammans söker vi en balans mellan tanke och känsla för att du skall kunna leva ett meningsfullt liv i linje med dina värden. Som terapeut är jag aktiv och jag tänker att terapi är ett lagarbete. 

Min teoretiska grund vilar stabilt i kognitiv beteendeterapi men förgrenar sig i metoder och tekniker som tex ACT, IBCT, Systemteori, Prolonged Exposure, Sexologi, Anknytningsteori och Mindfulness. Jag utgår från metoder som har evidens och strävar samtidigt efter att utforma behandlingen efter dina behov och önskemål.  

cathrine@kbtspektra.com 

0703 – 204 709

Humanovas Lokaler

Södra Larmgatan 4, Göteborg

Varmt välkommen!