Stress- och utmattningssymtom

Långvarig stress och hög belastning av krav utan tid till återhämtning kan leda till stressrelaterad ohälsa, i folkmun kallat utbrändhet. Kroppens naturliga reaktion när något upplevs vara ett krav som överstiger ens resurser är stress. Stressreaktionen är inte farlig utan fyller en viktig funktion då den hjälper oss att bli extra vaksamma, lite starkare och snabbare eller förbereder oss för viktiga saker Stress kräver dock mycket energi vilket betyder att kropp och huvud sedan behöver återhämtning. Så om stressen blir långvarig och du får för lite återhämtning kan det få negativa effekter för din hälsa.

Långvarig stress och utmattning påverkar vår kropp, våra känslor, vårt minne och våra kognitioner. 

Kroppsliga och fysiska symtom som är vanliga är:

Trötthet och orkeslöshet, sömnsvårigheter, huvudvärk, smärtproblematik, illamående, sänkt immunförsvar, inre rastlöshet, irritabel tarm, eksem och allergier.

Känslomässiga symtom som är vanliga:

Ångest, försämrad självkänsla, lättirriterad och pessimistisk, nedstämdhet, grubblerier och oro, känslor av panik, överkänslighet och energibrist.

Kognitiva symtom och intellektuella symtom som är vanliga är:

Minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, svårigheter med att skriva och läsa, känslig för intryck, överkänslig för ljud och ljus samt skjuter upp det som behöver göras.

Med en KBT-behandling kan du få hjälp att hantera din stress, dina symtom och få hjälp med förebyggande aktiviteter. Tillsammans med din psykoterapeut kommer du kartlägga vilka faktorer som bidrar till din stress och vad återhämtning är för dig. Du kommer få kunskap kring dina egna stressreaktioner och hur du kan ta hand om dem på ett mer funktionellt sätt. Interventioner för stresshantering kan vara avslappningstekniker och strategier som optimerar bättre sömn, verktyg för att hantera din oro, kritiska tankar eller för höga krav på dina prestationer. Problemlösning är en viktig del i att öka dina resurser och din motståndskraft för kommande stress.