Tvångssyndrom/OCD

Alla kan ha tankar och idéer som de känner att de måste följa ibland. Till exempel att kolla att dörren är låst en extra gång eller att spisen är avstängd. Men om känslorna av tvång påverkar och hindrar dig i din vardag och att det är svårt att inte göra de handlingar du tänker att du måste göra kan du ha tvångssyndrom.

Vid tvångssyndrom (OCD) har man oftast både tvångstankar och tvångshandlingar. Perioder då du har tvångstankar och tvångshandlingar kan varvas med perioder då du inte har det. När något händer i livet och/eller du känner dig belastad är det vanligt att tvångstankar och tvångshandlingar ökar. 

Tvångstankar

Tvångstankar kan vara tankar eller fantasier som invaderar dig fast du inte vill det. De kan kännas meningslösa, obehagliga,väcka en stark ångest eller äckel i dig.

Tankarna kan handla om:

 • Oro för att du glömt stänga av spisen eller låst dörren.
 • Oro för att göra andra personer besvikna.
 • Överdriven rädsla för att skada någon annan person/djur.
 • Oro för att du skulle vara anledningen till att något hemsk kommer hända
 • Överdriven rädsla för baciller eller att bli smittad av olika sjukdomar.
 • Sexuella fantasier som väcker ett obehag i dig, exempelvis att du skulle vara intresserad av barn. 
 • Oro för att slänga saker som du tänker kan vara av betydelse längre fram i livet
 • Magiskt tänkande,inre ritualer och/eller tvångsmässiga böner.

Tvångshandlingar

Tvångshandlingar är det du gör för att minska ångesten som tvångstankarna väcker i dig. Syftet med tvångshandlingar är att minska ett obehag inom dig eller förhindra att en tänkt katastrof ska inträffa.

Vanliga tvångshandlingar kan vara:

 • Att du tvättar händerna eller duschar länge och ofta och ibland på ett speciellt sätt för att du är orolig för smuts eller bakterier.
 • Sorterar, räknar saker på ett visst sätt tills det känns rätt eller att saker måste ligga på ett visst symmetriskt vis för att det ska kännas rätt.
 • Inre tvångshandlingar som att tänka på ett visst ord eller siffra för att undvika olyckor.
 • Kontrolleringstvång, exempelvis kollar om spisen är avstängd, om du blåst ut ljusen eller om dörren är låst fast du vet att du redan har kollat detta flera gånger.
 • Att du tvångsmässigt sparar på saker, exempelvis tidningar, anteckningar, omslagspapper etc. 

Tvångshandlingar är inte alltid så tydliga för omgivningen då den som utför tvångshandlingar oftast försöker dölja dem. Oftast är man medveten om orimligheten i sitt handlande och det kan göra att man känner en skam. Cirka 2,5 % av Sveriges befolkning lider av tvångssyndrom.

Om du känner igen dig i ovan nämnda exempel på tvångstankar och/eller tvångshandlingar och om det orsakar ett lidande för dig, där du inte längre kan leva ditt liv fullt ut och få din vardag att fungera, är det viktigt att du söker vår då det finns en risk att tvångssyndrom eskalerar utan behandling. 

Den behandling för tvångssyndrom som har bäst forskningsstöd och som rekommenderas är KBT med exponering och responsprevention. Det går kortfattat ut på att exponera för det som väcker obehag och sedan avstå från att göra tvångsbeteendet. Detta tränar du på tillsammans med din psykoterapeut och sen blir det din hemuppgift att fortsätta i din naturliga miljö. 

Forskning har visat att tre av fyra patienter har mycket nytta av denna metod och att de upplever en påtaglig förbättring eller till och med blir helt symtomfria.