Depression

Om du under en längre tid känt dig ledsen, lättirriterad, orkeslös och att det mesta känns meningslöst, och om du slutat göra det du tidigare tyckt om kan det vara tecken på att du blivit nedstämd och hamnat i en depressiv episod.  Ledsen eller förtvivlad är vi människor ibland och sorgen har en viktig funktion för vår återhämtning och bearbetning. Vid en depression däremot har det övergått till en mer genomgripande upplevelse av tyngd i sinnet och då kan det vara viktigt att söka hjälp.

Vanliga symtom på depression:

  • Svårt att ta itu med saker pga. orkeslöshet och en känsla av att det mesta är meningslöst

Din kraft, din energi och din ork blir sämre. Du kan bli så påverkad att du inte orkar hålla ordning runt dig. Till exempel kanske du inte orkar plocka undan efter dig när du har ätit. Du kan också känna att du inte orkar ta hand om din hygien såsom att borsta tänderna, duscha eller byta till rena kläder.

  • Låg självkänsla och självkritiska tankar

En depression påverkar din självkänsla. Du kan tycka illa om dig själv och tänka att du är värdelös. Skuldkänslor är vanliga, och du kan anklaga dig själv för saker som går dåligt. Det kan också göra att du har svårt att söka vård då du tänker att det är ditt eget fel.

  • Hopplöshetskänslor

Att ha tankar om att livet är tomt och meningslöst är ett av symtomen på depression. Du kan tänka att det inte är någon mening med att försöka göra något åt det som är fel, och att ingenting någonsin kommer att bli bra.

  • Ångest, irritation eller ilska

Du kan ha ångest och oroa dig för framtiden eller för andras krav och förväntningar. Du kan känna dig irriterad eller lätt bli arg, även för små saker.

  • Livsleda och självmordstankar

En depression kan göra att du får tankar om att det vore bättre om du inte levde. Du kan känna att du är en belastning för dina närstående för att andra skulle må bättre om du var borta.

Ibland är tankarna på självmord konkreta, och du kanske har planer på att ta ditt liv. Om du tänker så ska du inte vara ensam. Sök då hjälp direkt.

  • Sömnpåverkan/aptit/alkoholkonsumtion/sexlust

Vid en depression är det också vanligt att din sömn påverkas, antingen sover du för mycket eller för lite, så även din aptit, den kan antingen minska eller öka. Var observant på ökad alkoholkonsumtion. Att din sexlust minskar och att din koncentrationsförmåga brister är också vanliga symtom på depression.

När man känner mindre glädje och lust till det man tidigare uppskattat är det vanligt att undvika meningsfulla aktiviteter, till exempel sociala eller fysiska.  Detta kan bli till en ond cirkel på grund av att du då inte får ”plus på ditt konto” av livsinnehåll och glädjeämnen vilket gör att livet kan kännas ännu tyngre och medför svårigheter att ta initiativ till aktiviteter.

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer är KBT en av de behandlingar som har bäst effekt på lindrig till måttlig depression. En KBT-behandling för depression fokuserar på beteendeaktivering och målsättningen är att få patienter engagerade i sitt liv igen.