Välkommen till
KBT Spektra

Vi på KBT Spektra erbjuder terapeutiska samtal som syftar till att tillsammans med dig förändra och skapa förutsättningar så att du kan leva ett liv i linje med det som är viktigt för just dig. På KBT Spektra är vi legitimerade psykoterapeuter inom KBT.

Kontakt

Vår grundsyn är att se varje individ som unik och värdefull. Oavsett kultur, religion, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet, med eller utan funktionsvariation har vi något gemensamt; ibland mår vi dåligt och det tillhör livet. Om det håller i sig och du känner att det skapar hinder och lidande kan du behöva hjälp med det.

Vi är vana vid att möta barn, ungdomar, par och vuxna med bekymmer. Vi har över 20 års erfarenhet från både barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin, ätstörningscentrum, familjeutrednings team, ungdomsmottagningen och mottagningen för unga män (MUM). Du kan komma för individuella samtal eller tillsammans med exempelvis förälder, barn, syskon eller partner. Bekymren kan gälla dig, er eller en närstående.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en terapi som har vetenskapligt stöd och rekommenderas för de flesta diagnoser enligt de nationella riktlinjer som utarbetats av Socialstyrelsen.